Bra att veta

  • Vilken längd skall jag ha på min flaggstång?

Generellt sett rekommenderar man att ca en tredjedel av flaggstången skall nå över husets taknock. Normalt brukar flaggstången vara ca 3-4 meter längre än huset är högt.

  • Vilken storlek skall jag ha på min flaggstångskula?

Det handlar mycket om tycke och smak men för att kulan skall komma till sin rätt bör den inte vara alltför liten i förhållande till flaggstången.

Till en flaggstång på 6-10 meter brukar en 120mm kula vara lagom medan man ofta väljer en 150mm till en flaggstång på 10-14 meter. Har man längre flaggstänger än 14 meter kan det vara lämpligt med en 180mm kula.

Kortare flaggstänger än 6 meter bör även ha en mindre kula, förslagsvis 90mm.

  • Hur anges storleken på flaggstångskulan?

Måttet på flaggstångskulan avser diametern där kulan är som störst. En 120mm lökformad kula är alltså 120mm bred i midjan.

  • Vad gäller om jag inte är nöjd med min vara?

Bröderna Westermark följer de reklamationsregler som gäller för EU-direktivet 1999/44/EG samt den svenska reklamationsrätten. I korthet innebär det att :


- Den lagstadgade reklamationsrätten för nya och begagnade varor är tre år.

- Konsumenten måste meddela ett produktfel till säljaren "inom skälig tid". Ett klagomål som framförs inom två månader räknas alltid som om det gjorts inom skälig tid.

- Under de första sex månaderna efter försäljningen är det näringsidkaren som måste bevisa att felet inte fanns redan från början. Därefter ligger bevisbördan på konsumenten.


För reklamationer till följd av normalt slitage och yttre miljöpåfrestningar utgår ingen ersättning.